Event

Bijeenkomst marktwaarde en beleidswaarde 2018

Bijeenkomst marktwaarde en beleidswaarde 2018

Tijdens de bijeenkomst worden allereerst de actuele ontwikkelingen rondom de marktwaarde en de invoering van de beleidswaarde besproken. Een presentatie over de resultaten en het toekomstperspectief uit de evaluatie van de Woningwet ten aanzien van de marktwaardering volgt. Daarnaast worden de actualiteiten rondom de invoering van de beleidswaarde en de normstelling besproken. Tevens wordt ingezoomd op de resultaten van de validatie met daarbij een reflectie op de toekomst van modelmatig waarderen. Het ochtendprogramma wordt afgesloten met presentaties over de invloed van verduurzaming en onderhoud op de marktwaarde en beleidswaarde.

In de middag wordt de deelnemers meegenomen in de toepassingsmogelijkheden van de marktwaarde en beleidswaarde bij sturingsinformatie. Portaal zal de middagsessies starten door inzicht te geven in hetgeen de marktwaardebenchmark hen biedt. Vervolgens wordt de men meegenomen in een aantal praktijkcasussen om het verschil in sturingsinformatie bij toepassing van de bedrijfswaarde en bij toepassing van de beleidswaarde. Welke informatie is anders, hoe moet dit worden geïnterpreteerd en waar moet men op letten, zijn vragen die hierbij worden beantwoord. Tot slot wordt informatie gegeven over de wijzigingen in de accountantscontrole 2018, de wijze waarop de beleidswaarde wordt gecontroleerd en de mogelijkheden om de accountantscontrole verder te stroomlijnen.