Kennisbank

Naar overzicht

Uitleg portefeuille analyse voor corporaties

De portefeuille analyse voor corporaties is een datavisualisatie voorbeeld waarmee inzicht kan worden geboden in een portefeuille.

Corporaties hebben veel kennis over hun vastgoed en hebben verschillende databronnen die betrokken kunnen worden bij vastgoedsturing en waarde-creatie. Dit kunnen eigen databronnen zijn maar kunnen ook externe open data bronnen (bv. CBS). Door gebruik te maken van data-analyse en het samenstellen van dashboards op portefeuille en complexniveau, wordt data behapbaar gemaakt. Op deze manier kunnen gegevens binnen een corporatie breder worden weggezet en leidt dit tot meer kennis en inzicht bij alle afdelingen.

De interactieve portefeuille analyse is opgebouwd uit drie onderdelen: Een portefeuilleanalyse, complexanalyse en de complex- versus portefeuilleanalyse. De huidige opzet is op basis van een fictieve dataset welke eenvoudig kan worden aangepast. Dit zorgt er ook voor dat wij deze opzet eenvoudig kunnen ombouwen naar specifieke wensen en eisen. Ook het integreren van een (interne) benchmark en normenkader is eenvoudig mee te nemen.

In onderstaande video leggen wij kort uit hoe de analyse tool werkt. Wij zijn benieuwd hoe u onze interactieve analyse-tool ervaart. In een volgende versie gaan wij dieper in op de integratie van een wensportefeuille en strategisch voorraadbeleid van een corporatie en hoe data-analyse hiervoor gebruikt kan worden.