Kennisbank

Naar overzicht

Publicatie huurovereenkomst ROZ-model voor woonruimte 2017

Op 18 april jl. heeft de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) een nieuw modelovereenkomst gepubliceerd voor woonruimte toegesneden op de huidige verhuurmarkt (specifieker en flexibeler). Het model bestaat uit een tweedeling van Huurovereenkomst Woonruimte 2017 en Algemene Bepalingen Woonruimte 2017 en is een aanpassing van het model uit 2003.

Met het nieuwe model wordt onder andere ingespeeld op de grotere vraag om gespecificeerd te verhuren aan wettelijk bepaalde doelgroepen zoals gehandicapten, ouderen, jongeren jonger dan 28 jaar, studenten, promovendus en grote gezinnen. De belangrijkste wijzigingen betreffen de nieuwe mogelijkheden tot tijdelijke verhuur (bepaalde tijd).

Er kan vanaf heden een keuze gemaakt worden uit een viertal opties voor looptijd van een  huurcontract. Afhankelijk van de keuze kan de huurder de huurovereenkomst eerder beëindigen en wordt bepaald wat de vereisten zijn voor de verhuurder voor het opzeggen van de huur van de woonruimte.

Optie 1: Huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Er is nadrukkelijk gekozen voor een langdurige(re) en bestendige(re) huurovereenkomst.  De huurder heeft vanaf aanvang huur huurbescherming. Met goedvinding van beide partijen, kan de huur op ieder gewenst moment worden opgezegd.

Optie 2: Huurovereenkomst voor onbepaalde tijd met een minimum duur van 12 maanden. Er is in deze 12 maanden geen mogelijkheid om tussentijds de huurovereenkomst te beëindigen. De huurder heeft vanaf aanvang huur huurbescherming.

Optie 3: Huurovereenkomst voor bepaalde tijd voor maximaal twee jaar (zelfstandig) of vijf jaar (onzelfstandig). Deze optie wordt gezien als tijdelijke verhuur. Partijen kiezen expliciet voor de mogelijkheid van een kortdurende huurovereenkomst. De mogelijkheid is dan ook aanwezig om tussentijds het huurcontract, door elk van de partijen, op te zeggen.  Verhuurder dient hierover de huurder wel tijdig een schriftelijke melding te doen van de dag waarop de huurovereenkomst eindigt.

Optie 4: Huurovereenkomst voor bepaalde tijd met een looptijd die benoemd is in artikel 3.1 van de Huurovereenkomst.Algemene bepalingen ROZ-model woonruimte 2017Algemene bepalingen ROZ-model woonruimte 2017 Er is geen mogelijkheid om de huurovereenkomst voor deze tijd te beëindigen. Huurder geniet van meet af aan huurbescherming.

Toevoegingen/uitbereidingen in het ROZ-model die de werkbaarheid van het model tegemoet komen zijn:

Waarborgsom: Een specifieke artikel toegevoegd waarin de waarborgsom wordt benoemd en bepaald.  (Artikel 10. Huurovereenkomst)

Prijsindex: Verhuurder heeft de mogelijkheid gekregen om geliberaliseerde woningen jaarlijks te indexeren middels het consumentenprijsindex plus een vaste (vooraf gekozen) prijsopslag. (Artikel 5.2 Huurovereenkomst)

Boetebepalingen: Waar voorheen de boetebepaling beknopt was omschreven, zijn nu de boete(s) gespecificeerd per type overtreding. (Artikel 11 Huurovereenkomst)

Onderverhuur: Het verbod van onderverhuur is uitgebreid. Zo is de huurder niet bevoegd voor het verhuren van kamers, het verlenen van pension, het (tijdelijk) in gebruik geven van ruimtes (AirBnB) of het doen van afstand van huur. (Artikel 2 Algemene bepalingen)

Herindeling algemene bepalingen: De leeswijze is nu logischer. Zo zijn alle artikelen met verplichtingen van de huurder onder elkaar gerangschikt.