Kennisbank

Naar overzicht

Leidraad Prestatiecontracten

Dit document is een hulpmiddel om te komen tot een prestatiecontract voor het beheer en onderhoud van gebouwen. Het vormt een leidraad voor organisaties die een contract met een aanbieder op basis van prestaties af willen sluiten. De leidraad tracht partijen op een relatief eenvoudige manier inzicht te geven in aspecten die van belang zijn bij het werken met prestatiecontracten. Het werken met prestatiecontracten vereist dat de opdrachtgever en de aanbieder van beheer en onderhoud bovenal lef tonen om tot een andere manier van samenwerken te komen, gebaseerd op output en vertrouwen. Wanneer wordt gedacht aan DBFMO (Design, Build, Finance, Maintain & Operate) contracten richt deze leidraad zich op de ‘M’ en de ‘O’ fase. Het document is echter breder toepasbaar. Het beoogt eindgebruikers, eigenaren en facility managers van gebouwen een middel te geven voor een prestatiegerichte inzet van onderhoudspartijen.