Kennisbank

Naar overzicht

Leidraad DMOP gemeenten

Het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed levert gemeenten een lagere CO2-uitstoot en lagere energiekosten op. Zo kunnen zij geld verdienen en het goede voorbeeld geven aan burgers en bedrijven. De gebouwkwaliteit neemt toe, en de gerealiseerde kostenbesparing kan worden ingezet voor andere maatschappelijke doeleinden of voor nieuwe investeringen in duurzaamheid. Door het onderbrengen van vastgoed in één dienst, biedt veel kansen om duurzaamheid structureel in het meerjaren onderhoud te verankeren. Een duurzaam meerjaren onderhoudsplan (DMOP) toont aan dat duurzaamheid én zakelijkheid goed samen gaan in een sluitende business-case. Een DMOP geeft bestuurders en vastgoed-professionals grip op de geldstromen.