Kennisbank

Naar overzicht

Handreiking Gegevensbescherming voor Woningcorporaties

De handreiking gegevensbescherming helpt woningcorporaties om gegevens zo te verwerken dat wordt gehandeld in overeenstemming met de wet omtrent de bescherming van persoonsgegevens, de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De handreiking richt zich in eerste instantie op de privacy van huurders. Daarnaast wordt ook kort ingegaan op de privacybescherming van medewerkers van woningcorporaties. De handreiking biedt op een begrijpelijke en praktische manier inzicht in de Wbp. Daarbij wordt aangesloten bij de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 2018 van kracht zal zijn.