Kennisbank

Naar overzicht

Gartner hype cycle 2017

De Gartner hype cycle is een instrument welke de roadmap van acceptatie van nieuwe technologieën in kaart brengt. Typerend voor de Gartner hype cycle is dat er altijd halverwege het traject sprake is van een terugval. Voornamelijk investeerders, marketeers en bedrijfsstrategen maken gebruik van de cycle. Middels de Gartner hype cycle kan worden vastgesteld in welke fase de ontwikkeling van de technologie zich bevindt.

De Gartner hype cycle is opgedeeld in vijf fasen, namelijk;

1. Technology Trigger; De nieuwe technologie krijg aandacht van pers en media. Dit gebeurt vaak bij de lancering van het product.
2. Peak of Inflated Expectations: Door de hype rond de technologie, ontstaan er grote verwachtingen rond het concept.
3. Trough of Desillusionment: De technologie komt nu in een fase waarbij de verwachtingen welke zijn ontstaan in de tweede fase, tot een teleurstelling leiden. Dit komt doordat de verwachtingen momenteel te hoog gegrepen zijn.
4. Slope of Enlightment: Nadat de depressie voorbij is, gaan de verwachtingen van de technologie weer opwaarts.
5. Plateau of Productivity: Tot slot wordt de technologie productief en kan het rendement opleveren. De technologie kan zich blijven ontwikkelen.

Doordat er zoveel technologische ontwikkelen en ideeën zijn ontstaan in een korte tijd, is het goed om te kijken in welke fasen de technologieën zich bevind. In onderstaande afbeelding wordt weergegeven in welke fase diverse technologieën zich bevinden op momentum 2017.


Bron: Panetta – Gartner (2017)