Kennisbank

Naar overzicht

Corporatie Referentie Architectuur

Corporatie Referentie Architectuur (CORA) is een handreiking van standaard modellen en methodieken voor corporaties. De publicatie is ontstaan uit een samenwerking van corporaties. CORA helpt woningcorporaties in hun bedrijfsvoering en informatieverzameling. De referentiemodellen en methodieken worden als randvoorwaarden gehanteerd om transparantie en eenduidigheid te generen in de corporatiesector.

CORA 3.0 is de laatste versie waarin alle modellen en methodieken zijn opgenomen.