Second Opinion op marktwaarde

Naam
Woonstichting Veenendaal
Datum
Locatie
Veenendaal
Doelgroep
Woningcorporatie

Pin Oak heeft samen met een corporatie in Veenendaal een analyse uitgevoerd op de berekende marktwaarden conform het handboek Marktwaarde in Verhuurde staat.

Daarnaast zijn voor de BOG-objecten in de portefeuille volledige taxaties uitgezet bij een landelijk opererende taxateur. Samen met de medewerker FinanciĆ«n zijn de stamgegevens gecheckt en op orde gebracht, wat een belangrijk vertrekpunt is voor enerzijds een goede waardering, anderzijds een herleidbare waardebepaling (audit trail –> waar komt een waarde vandaan en waar is deze op gebaseerd?).