In company training taxeren

Naam
Woningcorporatie Groningen
Datum
Locatie
Provincie Groningen
Doelgroep
Woningcorporatie

Een corporatie in provincie Groningen heeft Pin Oak benaderd met de vraag of een in company training kon worden georganiseerd voor haar medewerkers inzake het waarderen van vastgoed. De training is georganiseerd in samenwerking met Kraan Stokman Van Duren Taxaties waarbij de thema’s marktwaarde in verhuurde staat en de wet waardering onroerende zaken (WOZ) centraal stonden.

Het resultaat was een interactieve training waar kennis is overgedragen een gedeeld en alle aanwezigen een kijkje in elkaars keuken hebben gekregen.

Onderdelen die aan bod zijn gekomen zijn onder andere:
• Waarderen op basis van marktwaarde in verhuurde staat
• Tijdswaarde van geld/ rekenen met kasstromen
• De opbouw van een handboek waardering
• Datakwaliteit als graadmeter
• Full-taxeren van de portefeuille
• Inzet van de marktwaarde
• Waarderen op basis van WOZ-waarde
• Waardebepaling woningen en niet-woningen
• Inzet van de WOZ-waarde en opstap naar gesprekspartner