Implementatie full-versie taxeren bij woningcorporatie Noord-Brabant

Naam
Woningcorporatie in Noord-Brabant
Datum
Locatie
Noord-Brabant
Doelgroep
Woningcorporatie

Een corporatie uit Noord-Brabant heeft Pin Oak in het najaar van 2017 benaderd met de vraag of ondersteuning kon worden geboden bij de waardering van het vastgoed in exploitatie volgens het Handboek Marktwaarde en meer specifiek de overgang van de basis,- naar de full-versie van het handboek.

Gedurende de eerste twee kwartalen heeft Pin Oak haar expertise ingezet voor het klaar maken van het controledossier inzake de marktwaarde voor het jaarverslag 2017. Daarna heeft Pin Oak een bijdrage geleverd aan de overgang van een basis,- naar een full-taxatieproces. Om het vastgoed volledig te taxeren is een externe partij vereist, in lijn met het Handboek Marktwaarde. Pin Oak heeft in samenspraak met de corporatie het selectieproces tot het selecteren van een taxateur doorgelopen. Daarnaast is een bijdrage geleverd in de selectie van een taxatiemanagement applicatie waar de taxaties in worden uitgevoerd en waar toekomstige organisatie doelstellingen inzake assetmanagement tot zijn recht komen.

Vanaf het tweede kwartaal 2018 heeft Pin Oak ondersteund bij het inrichten van een taxatieproces waar aspecten als datakwaliteit, het challengen van taxaties en de implementatie van een software applicatie aan bod kwamen.

Resultaat is het inbedden van taxeren als proces in de organisatie en meer inzicht in de mogelijkheden van het vastgoed als onderdeel van vastgoedsturing.