Business Controller Vastgoed Fondsmanagement NL

Naam
Syntrus Achmea Real Estate & Finance (SAREF)
Datum
Locatie
Amsterdam
Doelgroep
Institutionele beleggers, Vastgoedfinancier

Syntrus Achmea is met een in vastgoed belegd vermogen van circa € 8 miljard een van ’s lands grootste institutionele vastgoedbeleggers. Voor een grote en kleine pensioenfondsen wordt (direct) belegd in discretionaire portefeuilles en AIFMD vastgoedfondsen.

Gedurende een periode van twee jaar heeft een consultant van Pin Oak onder andere invulling gegeven aan de veranderende rapportagebehoefte, mede als gevolg van compliance en richtlijnen van bijvoorbeeld INREV. Het opstellen van kwartaal- en jaarberichten voor investeerders, het voldoen aan AIFMD-richtlijnen en concreet invulling aan geven aan toekomstige ontwikkelingen: het zijn slechts voorbeelden van de werkzaamheden die voor Syntrus zijn uitgevoerd. Pin Oak borgde continuïteit en stabiliteit in een periode waarin zowel binnen als buiten Syntrus grote veranderingen zijn ingezet. Onderdeel van deze klantvraag was eveneens het begeleiden van projecten voor implementatie van SAP BPC (Business Planning & Consolidation) en de bewaking/optimalisatie van de governance voor de fondsen.