Opstellen rapportages voor beleggingsentiteiten en verzorgen procesoptimalisatie

Naam
Syntrus Achmea Vastgoed
Datum
Locatie
Amsterdam
Doelgroep
Institutionele beleggers

Syntrus Achmea is met een in vastgoed belegd vermogen van circa € 9 miljard een van ’s lands grootste vastgoedbeleggers. Voor een klantengroep die met name bestaat uit pensioenfondsen beheert zij fondsen. Deze fondsen kennen elk een eigen rapportagestructuur. Bij de invulling van de almaar toenemende wens om rapportages en informatie heeft Syntrus een beroep gedaan op Pin Oak.

Met de op dit gebied opgedane ervaring heeft Pin Oak dit capaciteitsvraagstuk ingevuld. Het meer hybride maken van rapportagesets om zo méér te kunnen rapporteren met minder inspanning is de voornaamste uitdaging geweest waar de Pin Oak consultant zich voor geplaatst zag. Daarnaast was er een wens om meer externe data toe te voegen aan de rapportages. Pin Oak heeft rapportagetools ontwikkeld die het mogelijk maken om externe gegevens zoals bijvoorbeeld data uit de IPD Vastgoedbenchmark te koppelen aan fondsrapportages. Op deze manier is de performance van de portefeuille niet alleen af te zetten tegen het voorgaand boekjaar maar ook tegen vergelijkbare portefeuilles.