Procesoptimalisatie Waarderingen en Portfolio-evaluatie

Naam
Propertize B.V.
Datum
Locatie
Utrecht
Doelgroep
Vastgoedfinancier

Gedurende de periode van ruim een half jaar heeft Pin Oak ondersteuning verleend aan het team Valuations van Propertize. Propertize (voorheen SNS┬áProperty Finance) heeft in deze periode haar portefeuille evaluatie op orde kunnen brengen. Hiertoe zijn portefeuilletaxaties uitgezet met als voornaamste doel het beoordelen van de LTV-ratio’s van klanten en de kwaliteit van de onderpanden.

In dit proces heeft Pin Oak haar expertise op het gebied van waarderingsprocessen kunnen inzetten en verbeteringen door kunnen brengen in zowel het interne proces, de opdrachtformuleringen richting leveranciers maar ook een kostenbesparing kunnen realiseren waar het ging om de taxaties. Dit laatste werd bereikt door de taxaties meer en meer vanuit de optiek van een grote belegger te laten uitvoeren.
Uiteindelijk heeft dit project een belangrijke basis gelegd voor de uiteindelijke verkoop van Propertize aan Lone Star Funds op dd. 26 september 2016. Immers: de kwaliteit van de onderpanden is voor een vastgoedfinancier van cruciaal belang.