Inrichten rapportagestructuur nieuw opgezet fonds voor studentenhuisvesting

Naam
IC Netherlands B.V.
Datum
Locatie
Amsterdam
Doelgroep
Institutionele beleggers, Particuliere belegger

IC Netherlands is een ambitieuze projectontwikkelaar en fondsmanager die pas in 2014 is opgericht maar sinds dat jaar bijzonder hard aan de weg timmert. In 2015 is een eerste fonds gestructureerd met daarin enkele aansprekende projecten, allen in de regio Amsterdam. IC Netherlands ontwikkelt voor haar investeerders studentenwoningen en woonruimte voor young professionals en doet dit op een bijzonder innovatieve manier.

Pin Oak is benaderd door IC Netherlands om een rapportagestructuur in te richten voor de net opgerichte fonds (Dutch Student and Young Professional Housing Fund). Daarnaast heeft zij haar expertise op het gebied van taxaties en fund structuring ingezet om IC Netherlands klaar te maken voor het rapporteren richting haar investeerders. Daarnaast heeft Pin Oak ondersteund in de contacten met toezichthouder AFM en de controlerend accountant. Ook aan het eerste jaarverslag, dat over de periode 2016, heeft Pin Oak een bijdrage mogen leveren. Het jaarverslag is conform IFRS-richtlijnen opgesteld met eveneens een bijlage op INREV-basis.