Haalbaarheidsstudie herontwikkeling Kantoor naar wonen

Naam
Haalbaarheidsstudie projectontwikkeling
Datum
Locatie
Amsterdam
Doelgroep
Particuliere belegger, Projectontwikkelaar

Voor projectontwikkelaar een haalbaarheidsstudie uitgevoerd waarbij de mogelijkheden voor optimalisatie rendement bestaand pand in kaart werden gebracht.

Bij deze opdracht is gekeken naar optimalisatie van huidig kantoorgebruik, naar herontwikkeling naar woningen en de mogelijkheid een gemengd object te exploiteren. Eindproduct was een gedegen berekening, toelichting en scenario-vergelijking waarbij inzichtelijk is gemaakt waar de kansen én risico’s zitten bij aanpassing van het gebouwd.