Implementatie Reaturn AM in vastgoedorganisatie en borging datakwaliteit

Naam
Grote Nederlandse verzekeraar/belegger
Datum
Locatie
Amsterdam
Doelgroep
Institutionele beleggers, Vastgoedfinancier

Een grote Nederlandse institutionele belegger heeft Pin Oak in het voorjaar van 2016 benaderd met de vraag of ondersteuning kon worden geboden bij de implementatie van Reaturn AM van de firma Reasult in Ede.

Gedurende de periode van circa drie kwartalen heeft Pin Oak ondersteuning geboden bij het optimaliseren van het gebruik van de Assetmanagement software van Reasult. De ervaringen met het programma waren wisselend doordat de software niet op alle afdelingen identiek werd gebruikt. Dankzij contacten met Reasult en key-users heeft Pin Oak het draagvlak binnen de organisatie weten te verbreden door medewerkers te trainen maar ook hands-on hulp te bieden. Resultaat van deze inzet is een bredere toepasbaarheid van de software in vastgoed bedrijfsprocessen. O.a. zijn de begrotingen 2016 van de vastgoedfondsen opgesteld en zijn geplande portefeuille ontwikkelingen gebruikt in de kwadranten-analyse.