Risicoanalyse planschade

Naam
Risicoanalyse Planschade – Gemeente in Noord-Brabant
Datum
Locatie
Noord-Brabant
Doelgroep
Gemeente

Pin Oak heeft in samenwerking met adviesbureau Kraan & de Jong een risicoanalyse planschade uitgevoerd ten behoeve van een nieuw bestemmingsplan.

Het resultaat was een adviesrapport waarin op verschillende onderdelen (object)analyses zijn uitgevoerd die de gemeente inzicht geven in:

• De maximale vermogensschade voor retail objecten in het aangewezen gebied;
• Het uitvoeren van doelgroep analyses;
• Het uitvoeren van een quick scan of (in-)directe planschade van toepassing is in de nieuwe planologische situatie.