Fund Controller Woningfonds (AUM circa € 850 mln)

Naam
ASR Vastgoed Vermogensbeheer B.V.
Datum
Locatie
Utrecht
Doelgroep
Institutionele beleggers

Voor een grote aanbieder van beleggingsfondsen heeft Pin Oak gedurende een kwartaal de gehele rapportagestructuur beheerd en ingevuld. Door het vertrek van de fundcontroller was er behoefte aan een partij die de expertise kon leveren om direct de werkzaamheden op te pakken, met name rondom de drukke periode van de jaarafsluiting en bijbehorende rapportageverplichtingen.

Pin Oak heeft deze klus opgepakt en daarbij haar expertise ingebracht om de rapportages op te stellen, afstemming met de accountants te zoeken en heeft zorg gedragen voor een gedegen vastlegging van alle stappen. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een soepele overdracht naar de nieuw aangetrokken vaste Fund Controller.
Het jaarverslag dat is opgeleverd is opgesteld op basis van IFRS en INREV en voldeed aan de eisen rondom AIFMD.