Director Finance

Naam
Director Finance – Projectontwikkelaar Hoofddorp
Datum
Locatie
Hoofddorp
Doelgroep
Projectontwikkelaar

Pin Oak is vanaf de start van de ontwikkelcombinatie actief betrokken geweest bij het herontwikkelen van een kantorengebied naar een bruisende woon- en leefomgeving.

Het gaat hierbij om een van de meest toonaangevende projecten in de Benelux, zowel qua omvang als qua productkwaliteit.

Pin Oak leverde de Director Finance voor dit project, welke onder andere verantwoordelijk was voor:

–   Oprichten organisatiestructuur (complexe structuur ivm fiscale optimalisatie);
–   Inrichten financiële administratie / rapportage-structuur incl. inrichting boekhoudpakket;
–   Opzetten structuur inzake procuratie, besluitvorming en directievergaderingen;
–   Verantwoordelijk voor financiële administratie (4 FTE);
–   Juridische en financiële afwikkeling van aankopen (portefeuille ca. € 50 – 100 mln);
–   Complete traject rondom verkrijgen aankoop- en projectfinanciering;
–   Coördinatie inzet van fiscale- en juridisch adviseurs;
–   Jaarrekeningtraject incl. audit accountant;
–   Opstellen en bewaken complexe stichtingskostenopzetten voor gebieds- en projectontwikkeling;
–   Aansturen ontwikkelaars inzake budget vs realisatie;
–   Taxaties van portefeuille, zowel beleggingstaxaties als ontwikkeltaxaties.