Control Statement voor voorgenomen aankoop

Naam
Corporatie in Noord-Brabant
Datum
Locatie
Noord-Brabant
Doelgroep
Woningcorporatie

Een woningcorporatie uit Noord-Brabant heeft Pin Oak verzocht een control statement af te geven inzake een voorgenomen aankoop van woningen in een ontwikkelingsgebied in Veghel.

Het control statement heeft tot doel gehad het toetsen van de beleidsuitgangspunten, het beschreven van de procesgang, het beoordelen van de risico’s en beheersmaatregelen en het geven van een oordeel over de wijze waarop deze risico’s binnen de corporatie zijn of worden gemitigeerd.

Op het investeringsvoorstel samen met het control statement is een positief advies afgegeven voor de voorgenomen aankoop. Hierbij heeft de corporatie gehandeld en voldaan aan alle eisen zoals die binnen de organisatie zijn opgesteld dan wel geformuleerd in beleidsdocumenten.