Uitvoeren van portefeuilletaxaties voor de jaarrekening 2018 van woningcorporaties

Naam
Woningcorporaties
Datum
Locatie
Landelijk
Doelgroep
Woningcorporatie

Pin Oak heeft in samenwerking met Kraan Stokman Van Duren Taxaties voor de jaarrekening 2018 voor zes woningcorporaties een portefeuilletaxatie uitgevoerd.

Op grond van de Woningwet dienen toegelaten instellingen voor de jaarrekening het vastgoed in exploitatie te waarderen op basis van actuele waarde, waaronder wordt verstaan de marktwaarde in verhuurde staat. Deze verplichting voor de jaarrekening is ingevoerd sinds 2016.

In het handboek worden twee benaderingen onderscheiden waarmee de marktwaarde kan worden vastgesteld. Dat gaat om een basismethode en een full-methode. Het verschil tussen de twee is dat bij een full-taxatie een extern taxateur ingeschakeld moet worden.

De portefeuilletaxaties zijn uitgevoerd volgens de vereisten van het handboek marktwaarde.