Re-design taxatieproces door implementatie van taxatie-management systeem

Naam
Re-design taxatieproces door implementatie van taxatie-management systeem
Datum
Locatie
Amsterdam
Doelgroep
Institutionele beleggers, Woningcorporatie

Een institutionele belegger die Pin Oak al langer helpt door interim invulling en projectmanagement heeft Pin Oak begin 2019 gevraagd een taxatie-management systeem te implementeren. De pakket selectie had reeds eerder plaatsgevonden. Bij de uitwerking van de PID en door een strategische (IT) herorientatie van de organisatie werd de scope al vroeg uitgebreid. Het project werd uitgebreid met het re-designen van het taxatie-proces, het verder verSaasen naar het platform van de service-provider alsmede het actualiseren van raamovereenkomsten en daarbij het uitwerken van service management afspraken middels SLA, DAP en PDC.

Pin Oak heeft de voorbereidingen voor het project afgerond in de 1ste helft van 2019. Dit resulteerde in een businesscase die door de directie werd goedgekeurd.

Het project startte in de 2de helft waarbij initieel veel aandacht werd gevraagd door het uitbestedingsbeleid, mede vorm gegeven door DNB en AFM richtlijnen op het gebied van uitbestedingen.

Eind 2019 werd duidelijk dat het project sterk afhankelijk was van de datakwaliteit. Er werd besloten om de implementatie op 2 parallelle paden verder uit te werken;

  1. Door in 2020 enkele kwartalen schaduw te draaien met de tool:
   • Het schaduwdraaien heeft een bijdrage geleverd aan functiescheiding van rollen en verantwoordelijkheden in het taxatieproces;
   • Databeheer issues zijn vroegtijdig gesignaleerd vanuit de testfase (schaduwdraaien).
  2. Door intensief in te zetten op data-beheer en het ontwikkelen van ETL codering:
   • Het resultaat is een generieke aanpak binnen de business units voor het toetsen en door-ontwikkelen van datakwaliteit.
  3. Governance inregelen voor service management processen tussen provider en opdrachtgever:
   • Het voordeel hiervan was dat door het schaduwdraaien alle afdelingen bekend zijn met systeem en (IT) processen.