Business planning bij Bouwinvest

In opdracht van Bouwinvest heeft Pin Oak ondersteuning geboden bij het verbeteren van de Business Planning processen, waarbij de focus lag op de budget- en forecastprocessen ten behoeve van de vastgoedfondsen.

Pin Oak is betrokken geweest bij het proces van implementatie van het Assetmanagement Software van Reasult. Derhalve is het fijn om te lezen dat het proces van weerzijde goed is verlopen en dat het als een geslaagd project bestempelt kan worden.

De aanleiding van Bouwinvest om op zoek te gaan naar een verbeterslag in de Business Planning processen, was het tijdrovende proces tot het frequent uitvoeren van forecasts over de Nederlandse sectorfondsen. Een belangrijke aspect van Bouwinvest hierbij is het leveren van goede en betrouwbare cijfers aan haar klanten en aandeelhouders waarbij juistheid, tijdigheid en volledigheid essentieel zijn.

Het eindresultaat is het stroomlijnen en verder professionaliseren van assetmanagement en de financiële bedrijfsprocessen. Met de implementatie van het Assetmanagement Software van Reasult is gewerkt naar een sneller en nauwkeuriger begrotingsproces op fondsniveau, waarbij assetmanager en business controller in één systeem samenwerken.
Bouwinvest is tevreden met het eindresultaat, ook al is het soms een best lastig traject geweest. Door de korte communicatielijnen en regelmatig overleg is het gelukt om een goed eindproduct toe produceren.

Het volledige artikel over de implementatie van Reasult bij Bouwinvest leest u hier.