Blockchain: Een revolutie in de vastgoedsector

Blockchain dient zich aan als disruptive technology binnen de vastgoedsector. Door gebruik te maken van innovatieve technologieën is de potentie van Blockchain onbegrensd. De samenwerking tussen partijen kan efficiënter en bovendien leiden onderlinge afspraken en richtlijnen tot minder interpretatieverschillen.

Met de technologie van Blockchain kan een adequate en veilige vastlegging en uitwisseling van informatie van een vastgoedobject worden gewaarborgd. Door gebruik te maken van een gedeelde, beveiligde database worden partijen met elkaar verbonden en wordt de gehele waardeketen van vastgoed geregistreerd. Daarbij is een ontwikkeling dat niet langer de eigenaar bepaald maar het kadastrale object centraal staat.

Het ontstaan van de blokketen begon bij de bitcoin en ontwikkelt zich door richting de vastgoedsector. Pilots worden momenteel geregisseerd voor onder andere huurcontracten in de blockchain terminologie. Enkele professionele partijen welke hierin een rol spelen zijn: Deloitte, gemeente Rotterdam, ABN AMRO en Bloqhouse. De aanzet van Blockchain in het vastgoed is hiermee gegeven, waarbij de potentie eveneens wordt benadrukt. Een belangrijke voorwaarde is dat de ketenwerking wordt geborgd en alle stakeholders samenwerken in het administreren van vastgoed.

Aspecten zoals transparantie en zekerheid zijn een absolute meerwaarde van het gebruik van blockchain. De gehele trail wordt inzichtelijk en iedere stakeholder heeft realtime beschikking tot vastgelegde data. Organisaties dienen onderling ook de veiligheid van de data te waarborgen. En natuurlijk liggen er uitdagingen bij het ‘beheersbaar’ houden van de hoeveelheid en omvang van alle data.

De International Blockchain Real Estate Association (IBREA) is gestart met het verbinden van de vastgoedsector en Blockchain. Met de ontwikkelingen in technologie en kansen van Blockchain in het vastgoed, is het creëren van draagvlak onder de betrokken partijen een volgende cruciale stap.