Event

Researchseminar IVBN en VBA ‘vastgoed in de beleggingsportefeuille’

Researchseminar IVBN en VBA 'vastgoed in de beleggingsportefeuille'

In de researchseminar van IVBN en VBA geven verschillende sprekers hun beeld over hoe om te gaan met vastgoed in een beleggingsportefeuille. Vragen die onder andere aan bod komen zijn;
– Hoe wordt om gegaan met de verschillende risico’s die vastgoed meebrengt in beleggingsportefeuilles van pensioenfondsen en verzekeraars?
– Hoe wordt om gegaan met de gestelde kaders vanuit Solvency II voor verzekeraars?
– Hoe wordt om gegaan met de gestelde kaders vanuit het nFTK voor pensioenfondsen? En welke andere aspecten spelen een rol bij het inrichten van een pensioenfonds?
– Zijn vastgoedrendementen voorspelbaar?